Predstavitev

Program Zdravju prijazna organizacija temelji na celoviti obravnavi posameznika v smislu ohranjanja in krepitve zdravja na telesnem, čustvenem, socialnem in duhovnem področju in zadošča zakonskim obveznostim Zakona o varnosti in zdravju pri delu ZVZD-1, 12/2011.

Logotip Zdravju prijazna organizacija

Športna unija Slovenije je oblikovala celosten program promocije zdravja na delovnem mestu, ki sta mu v okviru različnih dogodkov in aktivnosti izkazala podporo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Direktorat za javno zdravje Ministrstva RS za zdravje. Program sledi smernicam Ministrstva za zdravje in usmeritvam EU na področju aktivnega in zdravega staranja ter reševanja problemov visoke bolniške odsotnosti zaposlenih.

Prednostno program Zdravju prijazna organizacija temelji na celoviti obravnavi posameznika in celotne organizacije v smislu ohranjanja in krepitve zdravja na področju zdravega življenjskega sloga zaposlenih, predvsem telesne pripravljenosti. Program se posveča tudi zdravemu delovnemu okolju in drugim parametrom, ki vplivajo na zdravje zaposlenih.
 
ZPO je program za merjenje, spremljanje in izboljšanje stanja gibalne učinkovitosti zaposlenih. Pridobljeni certifikat ZPO je priznanje za vlaganje v varnost in zdravje zaposlenih in hkrati kaže družbeno odgovornost vodstva podjetja do svojih zaposlenih.

Predlagane ukrepe je potrebno redno spremljati in pregledovati glede nadaljnje učinkovitosti pri doseganju postavljenih ciljev. Na podlagi evalvacije se program lahko sproti dopolnjuje. Postopek pregleda poteka vsako leto oz. na dve leti.

 
Prednosti programa Zdravju prijazna organizacija:
  • sistematičen, celosten, t.i. „tailor-made“ pristop do posamezne organizacije in zaposlenih;

  • odločitve o ukrepih se sprejemajo na podlagi številk, podatkov in dejstev;

  • projektni pristop k vsaki organizaciji;
  • opravimo posnetek stanja organizacije: podatkov kadrovske službe, ankete zaposlenih, opravimo testiranje Euro Fitnes Badge (EFB);

  • vključenost strokovnjakov iz različnih področij (prehrana, ergonomija, psihologija, coaching, …);

  • mreža 200 športnih društev z raznoliko ponudbo športne vadbe širom Slovenije;

  • podporno orodje: Moj dnevnik zdravja, koledar in plakat vaj na delovnem mestu, video posnetki z vajami na delovnem mestu;

  • podelimo certifikat Zdravju prijazna organizacija.

 

Več informacij o programu:

Polona Štajnar, certificirana svetovalka promocije zdravja pri delu

Vodja programa Zdravju prijazna organizacija

polona.stajnar@sportna-unija.si

GSM: +386 41 789 232