7 korakov do certifikata

Aktivnosti za pridobitev certifikata Zdravju prijazna organizacija

Priprava programa obsega fazo analize, priprave načrta, izvedbe ukrepov, evalvacije in podelitve certifikata.

  1. korak - Vključitev v program Vadba na recept z oceno gibalne učinkovitosti European Fitness Badge (EFB).

  2. korak – Anketa o počutju zaposlenih na delovnem mestu z vključenimi vprašanji s področja prehrane, življenjskega sloga in odnosov na delovnem mestu.

  3. korak - Absentizem – analiza se opravi na podlagi spremljanja zdravstvenega stanja zaposlenih (bolniške odsotnosti, poškodbe pri delu …) na podlagi podatkov NIJZ.

  4. korak - Priprava programa in letnega terminskega plana.

  5. korak - Izvedba aktivnosti in ukrepov.

  6. korak - Spremljanje - evalvacija programa.

  7. korak - Podelitev certifikata Zdravju prijazna organizacija.

 

Stopnje certifikata na podlagi minimalnega deleža sodelujočih zaposlenih:
 

1. Osnovni certifikat - (od 10 - 19 % opravljenih anket in pridobljene gibalne značke EFB)

2. Bronasti certifikat (nad 20 - 39 % opravljenih anket in pridobljene gibalne značke EFB)

3. Srebrni certifikat (od 40 - 49 % opravljenih anket in pridobljene gibalne značke EFB)

4. Zlati certifikat (nad 50 % opravljenih anket in pridobljene gibalne značke EFB)